Utbildningar

Vår tillvaro baserar sig på relationer med andra människor och det är kommunikationen som utgör grunden för dessa relationer. Förmågan att kommunicera ger en djup personlig tillfredställelse och skapar möjligheter att utveckla riktigt goda relationer som baseras på ömsesidig respekt, medkänsla och samarbete.

Här ges du möjlighet att växa och utvecklas både som individ, medarbetare och ledare. Syftet är att deltagarna ska inspireras och få insikt, kunskap och konkreta verktyg. Utbildningarna varvar teori med praktik och bygger på aktivt deltagande. Vi arbetar med individuella och gemensamma övningar, korta teoripass, diskussioner och tid för reflektion och eftertanke.

Möjligheter att skräddarsy utbildningar efter beställarens behov och önskemål finns.

Nonviolent Communication, NVC, med konflikthantering

Nonviolent Communication hjälper oss att få kontakt med oss själva och andra. Genom NVC utvecklas ett djupt lyssnande, respekt och empati.

Att lära sig hantera konflikter på ett konstruktivt sätt är kanske en av de största utmaningarna. Genom kommunikationskompetens undviker du missförstånd och konflikter och du får ett kraftfullt verktyg för konflikthantering.

Över hela världen används NVC för att medla i strider och konflikter på alla nivåer.

”Empati är att förstå hur det är att gå i den andres skor, samtidigt som du vet att det inte är dina egna” – Szalita

Kommunikation

Vår tillvaro baserar sig på relationer till andra människor och det är kommunikationen som utgör grunden för dessa relationer. Förmågan att kommunicera ger en djup personlig tillfredställelse och skapar möjligheter att utveckla riktigt goda relationer som baseras på ömsesidig respekt, medkänsla och samarbete.

”Det enda sättet att säga sanningen är att tala kärleksfullt” – Henry David Thoreau

Konflikthantering

Inom i stort sett alla yrkesområden ställs idag krav på förändring och utveckling, vilket sätter press på berörd personal. Konflikt hör samman med förändring och utveckling. Att lära sig hantera konflikter på ett konstruktivt sätt är kanske en av de största utmaningarna som ledare. Genom kommunikationskompetens undviker du missförstånd och konflikter och du får ett kraftfullt verktyg för konflikthantering.

”Bättre att tända ett ljus,
om än aldrig så litet, än att förbanna mörkret” – Konfucius

Det svåra samtalet

I ledarskapet ingår att framföra kritik, komma med negativa besked och att hantera konflikter – något som ofta upplevs som svårt. Grunden i varje samtal är vår förmåga att kommunicera. Många är inte medvetna om de risker för missförstånd som alltid är inbyggda i en dialog. Alla kan dock bli bättre på att hantera samtalssituationer som brukar upplevas som svåra.

”Den som behärskar ögonblicket, han behärskar livet” – Wolfram von Eschenbach

Ledarskap

Nya tider kräver nya sätt att leda! Att vara chef och ledare idag innebär allt mindre att vara specialisten som ska styra sina medarbetare. Chefsrollen har förändrats till att vara en ledare med förmåga att stimulera och engagera sina medarbetare till delaktighet och ansvarstagande. Det är också värdefullt att kunna skapa ett arbetsklimat som möjliggör de förändringar som leder till målet.

“Att vara chef är en position, att vara ledare är en relation” – H.B

Klart Ledarskap

Klart Ledarskap är ett fyra dagars utvecklingsprogram för ledare, inom näringsliv och offentlig förvaltning, som strävar efter att uppnå resultat tillsammans med andra. Klart Ledarskap ger färdigheter i att skapa tydliga och hållbara samarbetsrelationer med medarbetare, kollegor, chefer, kunder och partners.Klart Ledarskap är framtaget av dr Gervase Bushe i Vancouver, Canada. Läs mer: www.klartledarskap.se

“Att leda är att lyckas genom andra” – Knud Overö

Öppen utbildning – Motiverande samtal