Öppen utbildning

Denna utbildning har redan ägt rum.
Håll utkik för kommande öppna utbildningar.

21-22 oktober och 13 december 2021, Stockholm
Grundutbildning i Motiverande samtal 

Denna MI-grundutbildning på 3 dagar riktar sig till dig som vill utvecklas i din roll som rådgivare/vägledare och få en modell att följa i egna samtal om livsstilsförändringar eller andra förändringar där individen har tydliga valmöjligheter.

Motiverande samtal (MI) är en förändringsinriktad, klientcentrerad och samtidigt styrande samtalsmetodik för samtal om livsstilsförändring som utvecklats av forskarna Miller och Rollnick. Syftet är att väcka och förstärka den inre motivationen till beteendeförändring genom att utforska individens egen syn på sin problematik. Grunden är att lära sig lyssna reflektivt, bedöma motivation samt lära sig tekniker för att stimulera individens tankar och prat om förändring och förstärka det som leder i en positiv riktning. Man lär sig även att förebygga och hantera motstånd. Under utbildningen arbetar vi med och tränar alla dessa delar samtidigt som förhållningssättet, MI-andan, genomsyrar dagarna.

MI används idag på många olika arenor, t ex inom hälso- och sjukvård, friskvård, beroendevård, skola, skolhälsovård och socialtjänst.

Utbildningen varvar teori, filmer, övningar och demonstrationer och utgår från de problemområden som är aktuella för deltagarna. Du får praktiskt träna och öva för att utveckla din egen förmåga att hålla i motiverande samtal och i att möta i svåra samtal.

Intyg utfärdas efter genomförd utbildning.

Ur innehållet:

  • Teori, bakgrund, evidens
  • Förhållningssättet, MI-andan
  • Lyssnandets teknik, Reflektivt lyssnande
  • Förändringsprocessen och förändringsprat
  • Diskrepans och ambivalens, Ambivalensutforskning
  • Lära sig att förebygga och hantera motstånd, Rättningsreflexen
  • Informationsutväxling – dialog istället för föreläsning
  • De 4 processerna
  • Träning av MI i olika kontexter

Grundutbildningen, på 3 dagar, fördelas på 2 + 1 dagar med ca en månad mellan gångerna.  

Mellan kurstillfällena får deltagarna möjlighet att praktisera metoden för att sedan befästa och utveckla sina kunskaper ytterligare vid det avslutande kurstillfället.

Samtalsmetoden är godkänd av Socialstyrelsen och används på en mängd myndigheter som

Försäkringskassan, Kriminalvården och inom Socialtjänsten, vård och skola.

Utbildare:  

Utbildare är Eva Hydén, medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) sedan 2008. Eva har över 30 års erfarenhet av utbildning, handledning och konsultationer.

 För mer info se  miutbildning.nu

Pris:

Privat6750 SEK inkl. moms

Företag
6750 SEK exkl. moms

Avgiften faktureras och skall vara betald senast fyra veckor innan kursstart. Fika ingår förmiddag och eftermiddag. Observera att om mindre än sex personer anmält sig ställs kursen in och deltagarna erbjuds plats vid nästkommande kurstillfälle. 

För information kontakta Eva Hydén, eva@evahyden.se  070-5750764

Kursdatum hösten 2021:

21-22 oktober och 13 december

Tider:

Kursdag 1 kl 10.00-17.00  Kaffe framdukat från 9.30 

Kursdag 2 kl 8.30-16.00 

Kursdag 3 kl 10.00-16.00  Kaffe framdukat från 9.30

Kurslokal:

Klara Konferens

Klara Södra Kyrkogata 20

111 52 Stockholm

Anmälan: via e-post, eva@evahyden.se med följande uppgifter;

kursdatum, namn, arbetsplats, befattning, mobiltelefon, e-post, adress arbetet, ev specialmat, faktureringsadress

Sista anmälningsdag: 2021-10-04

Observera att anmälan är bindande fr o m 1 månad före kursstart

Varmt Välkommen!