HEJ

Jag Är Eva Hydén

“Personlig och professionell utveckling under trygg och erfaren ledning”

Företaget

Under trygg och erfaren ledning erbjuder jag kurser, utbildningar och handledning för personlig och professionell utveckling.

I första hand ligger Motiverande samtal, MI, till grund för de olika utbildningsinsatserna.

Jag håller i introduktioner, grundutbildningar, fördjupningar och handledning riktade både till offentlig och privat verksamhet.

För att ständigt uppdatera mig själv deltar jag kontinuerligt i nationella, nordiska och internationella MI- sammanhang. Jag är sedan 2008 medlem i det internationella nätverket, MINT, Motivational Interwieving Network of Trainers.

Som en kvalitetssäkring skickar jag, med jämna mellanrum, in egna samtal för kodning av miclab, KI.

Jag finns med i ett nätverk av kunniga och erfarna konsulter där alla har en gedigen och dokumenterad bakgrund. Vi inspirerar varandra och samarbetar vid behov.

I botten är jag pedagog med över tjugo års erfarenhet av undervisning. Under åren har jag arbetat med såväl barn, ungdomar som vuxna. Dessa år har gett mig en trygghet och självklarhet att arbeta med olika grupper och utifrån individens unika behov och potential.

Även i min tjänst på socionomprogrammet, Linnéuniversitetet, Kalmar, undervisar jag i motiverande samtal.

Min Bakgrund

 • Lärarutbildning
 • Diplomerad samtalsterapeut, Psykosyntes
 • Nonviolent Communication, NVC – registrerad tränare
 • MI – Motiverande samtal, medlem i MINT Motivational Interviewing Network of Trainers
 • MI – Lärarutbildning – Statens folkhälsoinstitut
  • MI – Kodningsutbildning, KI
  • Handledarutbildning på systemteoretisk och salutogen grund
  • Klart Ledarskap, instruktör
  • Mindfulness, instruktör
  • Prevention av psykisk ohälsa, Institutet för psykosocial medicin, KI
  • KBT – utbildning 1 år

  Min Erfarenhet av

  Mi-Utbildning95%
  Föreläsningar90%
  Konsultationer85%