Konsultationer

“Man upptäcker inga nya världsdelar
om man inte har mod att lämna
alla kuster ur sikte”
André Gide

COACHING

Coaching kan göra människor medvetna om sin egen potential och sina egna utvecklingsmöjligheter. Coaching fokuserar på nutid och framtid, är inriktad på lösningar och möjligheter och utgår från att varje människa själv har svaren. Coaching är ett viktigt redskap både i rollen som ledare och för den egna utvecklingen. Ledarstöd genom individuell coachning syftar till att öka effektiviteten i ledarskapet.

”Den som vill göra verklighet
av sina drömmar
måste vara vaken”

Michael Pfleghar

HANDLEDNING

Handledning är ett redskap för att utveckla kompetens. Fokus ligger på relationer mellan människor och konsekvenser av handlingar, hur vi påverkas av varandra och av det som sker omkring oss. Handledningen uppfattas ofta som ett stöd och en avlastning och bidrar till att deltagarna ser nya perspektiv och hittar alternativa förhållningssätt. Det övergripande målet är att ta tillvara och vidareutveckla kvaliteten i arbetet med målgruppen.

”Två sanningar närmar sig
varandra – en kommer inifrån,
en kommer utifrån – och där
de möts har man en chans att
få se sig själv”

Tomas Tranströmmer

SAMTALSTERAPI

Vår tillvaro baserar sig på relationer till andra människor och det är kommunikationen som utgör grunden för dessa relationer. Förmågan att kommunicera ger en djup personlig tillfredställelse och skapar möjligheter att utveckla riktigt goda relationer som baseras på ömsesidig respekt, medkänsla och samarbete.

”Den som känner andra är
lärd, medan den som känner
sig själv är vis”

Lao-Tse