Eva Hydén AB

Min kompetens bygger på kunskap och erfarenheter från väl beprövade och framgångsrika metoder.
Engagemanget och viljan att bidra till mänskligt växande är drivkraften i mitt konsultarbete.
Era unika behov är min utgångspunkt för att skapa en positiv utveckling av inre resurser och kompetenser.

Följande utbildningar, kurser och konsultationer
ligger till grund för skapandet av kreativa lösningar:

Motiverande Samtal

Motiverande samtal, MI, är ett förhållningssätt och en samtalsstil som syftar till att väcka till liv och förstärka personens egen motivation till förändring.

Läs mer

Handledning

Handledning är ett redskap för att utveckla kompetens. Fokus ligger på relationer mellan människor och konsekvenser av handlingar.

Läs mer

Samtalsterapi

Vår tillvaro baserar sig på relationer till andra människor och det är kommunikationen som utgör grunden för dessa relationer.

Läs mer

Nonviolent Communication

Nonviolent Communication hjälper oss att få kontakt med oss själva och andra. Genom NVC utvecklas ett djupt lyssnande, respekt och empati.

Läs mer

25
Års Erfarenhet
65
Kunder
875
Utbildningar & Seminarier
25000
Deltagare

VAD SÄGER VÅRA KUNDER – REFERENSBILDER