Öppen Utbildning

Nationell kurs i Motiverande samtal, MI
För att göra det möjligt för enskilda personer från hela landet att delta i en utbildning i motiverande samtal, MI, erbjuds nationella tredagarskurser i Stockholm.
Eftersom MI-metoden i grunden är densamma oavsett vem man arbetar med är alla målgrupper välkomna. Kursen anpassas, i möjligaste mån, till gruppens behov och exemplen utgår från deltagarnas verklighet.
Lärare är pedagog Eva Hydén medlem i International Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT). Eva Hydén är en efterfrågad och uppskattad utbildare i motiverande samtal. Eva håller bla i grundutbildningar, fördjupningsutbildningar och handledning.
Utbildningen varvar teori, rollspel, demonstrationer och film och utgår från de problemområden som är aktuella för deltagarna. Syftet med utbildningen är att deltagarna skall utvecklas i sin roll som samtalsledare och få en modell att följa i egna samtal om livsstilsförändringar eller andra livsförändringar där klienten har tydliga valmöjligheter. Intyg utfärdas efter genomförd kurs.
Ytterligare information om innehållet finns på hemsidan under fliken utbildningar.
Pris 7 500 kr exkl moms

Avgiften faktureras och skall vara betald senast tre veckor innan kursstart. Fika ingår förmiddag och eftermiddag. Observera att om mindre än sex personer anmält sig ställs kursen in och deltagarna erbjuds plats vid nästkommande kurstillfälle.

För information kontakta Eva Hydén,eva@evahyden.se, 070 – 575 07 64

Kursdatum 2017

20-21 Mars samt 24 April

Tider

Kursdag 1 kl 10:00-17:00  Kaffe framdukat från 9.30

Kursdag 2 kl 8.30 –16:00

Kursdag 3 kl 10:00-16.00  Kaffe framdukat från 9.30

Kurslokal

IOGT – NTO-gården Klara, nästa Centralstationen i Stockholm, Vägbeskrivning se www.iogtklara.se

Tel: 08-20 59 53

Anmälan

Via e-post, eva@evahyden.se med följande uppgifter; Kursdatum, Arbetsplats, Telefon, Namn, Befattning, e-post arbetet, mobiltelefon, Adress arbetet, Ev. specialmat, Fakturaadress.

Sista anmälningsdag: 2017-03-03

Observera att anmälan är bindande.

Varmt Välkomna!

Anmäl Dig Här